Välkommen

Vi utför affärs- och bolagsjuridiska tjänster till företag som gör affärer i England eller under engelsk lag.

Våra affärs- och bolagsjuridiska tjänster skräddarsys enligt våra kunders behov och våra kunder är allt från små till stora listade bolag som genomför affärer i England eller där engelsk lag tillämpas. Vi agerar ofta såsom bolagsjurist i svenskägda bolag i England.

Utförande

Utförandet av våra tjänster sker på ett rationellt sätt så att båda parters förväntningar vad gäller tidsperspektiv och pris uppnås

Ni skickar en förfrågan

Var så detaljerad som möjligt gällande era behov och omständigheter. Skicka med allt underlag och alla förutsättningar så att en ordentlig bedömning kan göras.

Vi skickar en offert

Efter genomgång och bedömning av er förfrågan skickat vi en offert.

Vårt arvode beräknas beroende på hur komplicerat ärendet är, hur snabbt det behöver hanteras, om någon tredje part behöver involveras och utifrån ärendets storlek och omfattning. I de fall vi utför flera olika tjänster erbjuder vi givetvis en viss rabatt.

Vid beställning av uppdrag översänder vi en bekräftelse som innehåller ett letter of service med våra terms of service som bekräftar vårt uppdrag och anger vilket arbete vi utför inom ramen för vårt offererade arvode.

Ni betalar (eventuellt) i förväg

Vi ber oftast nya kunder att betala allt eller en del i förväg. Det gör att våra tjänster alltid utföres utan dröjsmål och till ett fördelaktigt pris. Vårt arvode är ofta en överenskommen fast summa vilket betyder att ni kan kontakta oss när ni vill utan att ytterligare kostnader tillkommer.

Vi utför tjänsterna

Vi utför våra tjänster enligt överenskommen tidplan.

Tjänster

Våra tjänster omfattar affärs- och bolagsjuridik vilket inkluderar men är ej begränsat till följande dokument

Bolags-juridik (så kallad corporate):

heads of terms; share purchase agreement; asset purchase agreement; joint venture agreement; profit sharing agreement; shareholder resolution; director resolution; articles of association; shareholders’ agreement; subscription agreement; investment agreement; option agreement

Affärs-juridik (så kallad commercial):

non-disclosure agreement; deed of assignment; distribution agreement; agency agreement; licence agreement; service agreement; general terms and conditions; settlement agreement; software licence agreement; website development agreement; software development agreement; service level agreement; website terms of use; privacy policy; acceptable use policy; website terms of supply of goods/services; employment contract; employee handbook; director’s service agreement; consultancy agreement

Vi erbjuder även följande tjänster åt engelska dotterbolag

Non-executive directorship:

Tillhandahåller en styrelseledamot i det engelska dotterbolaget med ansvar bl.a. för att bolagets compliance är korrekt och gjord i tid.

Company secretarial services:

Ser till att bolagets så kallade statutory books (aktiebok) är uppdaterad och i enlighet med engelsk compliance samt administrerar och lämnar in årliga dokument till engelska bolagsverket.

Om oss

Våra jurister har många års erfarenhet som solicitors i London City lawfirms inom affärs- och bolagsjuridik.

Vi arbetar på ett modernt, kostnadseffektivt och rationellt sätt. Vi träffar gärna våra kunder på nätet. Allt för att våra kunder skall erhålla en efterfrågad tjänst till ett skäligt pris.

Vår erfarenhet av engelskt näringsliv och dess nätverk gör att vi inte bara tillhandahåller juridiska tjänster utan utför även andra uppdrag såsom styrelseuppdrag, rapporter och analyser.

 

 

Kontakta oss

Adress

Engelska Jurist Companiet Limited, Sweden House, 5 Upper Montagu Street, W1H 2AG London, United Kingdom

Email

london@engelskajc.com

Formulär

Kontakta oss även via följande formulär: