Tjänster

Våra tjänster omfattar affärs- och bolagsjuridik vilket inkluderar men är ej begränsat till följande dokument

Bolags-juridik (så kallad corporate):

heads of terms; share purchase agreement; asset purchase agreement; joint venture agreement; profit sharing agreement; shareholder resolution; director resolution; articles of association; shareholders’ agreement; subscription agreement; investment agreement; option agreement

Affärs-juridik (så kallad commercial):

non-disclosure agreement; deed of assignment; distribution agreement; agency agreement; licence agreement; service agreement; general terms and conditions; settlement agreement; software licence agreement; website development agreement; software development agreement; service level agreement; website terms of use; privacy policy; acceptable use policy; website terms of supply of goods/services; employment contract; employee handbook; director’s service agreement; consultancy agreement

Vi erbjuder även följande tjänster åt engelska dotterbolag

Non-executive directorship:

Tillhandahåller en styrelseledamot i det engelska dotterbolaget med ansvar bl.a. för att bolagets compliance är korrekt och gjord i tid.

Company secretarial services:

Ser till att bolagets så kallade statutory books (aktiebok) är uppdaterad och i enlighet med engelsk compliance samt administrerar och lämnar in årliga dokument till engelska bolagsverket.

%d bloggers like this: