Utförande

Utförandet av våra tjänster sker på ett rationellt sätt så att båda parters förväntningar vad gäller tidsperspektiv och pris uppnås

Ni skickar en förfrågan

Var så detaljerad som möjligt gällande era behov och omständigheter. Skicka med allt underlag och alla förutsättningar så att en ordentlig bedömning kan göras.

Vi skickar en offert

Efter genomgång och bedömning av er förfrågan skickat vi en offert.

Vårt arvode beräknas beroende på hur komplicerat ärendet är, hur snabbt det behöver hanteras, om någon tredje part behöver involveras och utifrån ärendets storlek och omfattning. I de fall vi utför flera olika tjänster erbjuder vi givetvis en viss rabatt.

Vid beställning av uppdrag översänder vi en bekräftelse som innehåller ett letter of service med våra terms of service som bekräftar vårt uppdrag och anger vilket arbete vi utför inom ramen för vårt offererade arvode.

Ni betalar (eventuellt) i förväg

Vi ber oftast nya kunder att betala allt eller en del i förväg. Det gör att våra tjänster alltid utföres utan dröjsmål och till ett fördelaktigt pris. Vårt arvode är ofta en överenskommen fast summa vilket betyder att ni kan kontakta oss när ni vill utan att ytterligare kostnader tillkommer.

Vi utför tjänsterna

Vi utför våra tjänster enligt överenskommen tidplan.

%d bloggers like this: